Enkele jongeren en jongvolwassenen uit de Westerkerk (GKv) in Amersfoort hadden aangegeven graag meer contact te willen met andere gemeenteleden. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de onderlinge verbondenheid én het samen groeien in het geloof ten goede komt. De blind coffee date bleek een goede setting om binnen de gemeente te komen tot onderling gesprek.

‘Weet jij al naar wie je toe gaat?’ ‘Zo leuk, ik heb echt geen idee bij wie ik aan tafel beland.’ ‘Ja, maar ik vind het ook best spannend. Stel dat we niks te bespreken hebben met elkaar?’

Zomaar een gesprek na de ochtenddienst van de Westerkerk. In tegenstelling tot andere zondagen is het kerkplein vandaag vrij snel leeg. De één fietst zo snel mogelijk naar huis om koffie en taart klaar te zetten, de ander zoekt op de telefoon of een stratengids naar waar nu eigenlijk dat ene adres is. Het is eindelijk zover: de blind coffee date!

Gemeenteleden jonger dan 40 jaar mochten zich opgeven als ontvangend adres voor koffiebezoek na de ochtenddienst. De gemeenteleden ouder dan 40 kregen na de dienst slechts een straatnaam en een huisnummer aangereikt, om zodoende pas ter plekke te ontdekken bij wie ze op bezoek gaan. Het leidde tot gezellige kennismakingen en betekenisvolle (geloofs)gesprekken.

Bevragen

Een veelgehoorde reactie na afloop was: ‘Dit is zo belangrijk, want we hebben elkaar nodig!’ Dat is terecht. We ‘moeten’ niet iets met elkaar in de kerk, nee, we mogen ontdekken dat we in de kerk van alles met elkaar kúnnen. In gesprekken met anderen kunnen we meer leren over wie God is. In gesprekken met anderen kunnen we reflecteren op hoe we christen zijn. In gesprekken met anderen kunnen we de rijkdom ontdekken van wat het betekent om onderdeel te zijn van een gemeenschap.

De Trendrede 2016 heeft het over het ‘bouwgesprek’. Dat is een gesprek waarin niet langer discussie en debat een plek hebben, maar waarin geconstrueerd wordt. De eigen meningen en gedachten worden niet gezien als het hoogste goed. In plaats daarvan wisselen mensen ideeën uit en bevragen ze elkaar, zonder dat het direct tot conclusies hoeft te leiden.

De jongvolwassenen die de blind coffee date organiseerden, hebben dat goed begrepen. Hun idee kwam voort uit een gesprek over de grote variatie in de gemeente in verwachtingen en verlangens rond de liturgie. Ze wilden niet de focus leggen op die verschillen, maar wilden juist proberen gemeenteleden met elkaar in gesprek te brengen en hen met elkaar te laten uitwisselen hoe ze in het geloof, in het leven en in de kerk staan. Om op die manier te werken aan onderling begrip en vertrouwen.

Verdieping

Of het gesprek over de voorkeuren in de liturgie daarna nog even netelig is, dat zal moeten blijken. Bouwgesprekken vragen wel iets van onze houding en communicatie. De verdieping in een gesprek vindt niet altijd automatisch plaats, soms blijven de deelnemers steken in de uitwisseling. En de verbinding met de ander zoeken door je kwetsbaar op te stellen is spannend en soms erg ingewikkeld.

Het vraagt van ons dat we echt willen luisteren naar wat de ander zegt, dat we de ander (niet veroordelend) bevragen en daar de tijd voor nemen. Heel concreet: vermijd suggestieve en gesloten vragen en wees nieuwsgierig naar de ander.

Het vraagt ook om een houding waarin we niet schuwen om naar onszelf te kijken. In de Trendrede 2016 werd de vraag gesteld: wat is mijn betekenis en welke verbinding zoek ik, waaraan kan ik mijn steentje bijdragen? Daarin zitten elementen van nederigheid en zelfreflectie. Zelfreflectie is nodig om te weten waarom je vindt wat je vindt en biedt de gelegenheid om je door de ander daarop te laten bevragen. Ook door God.

Gelukkig hebben we een inspirerende leermeester en biedt Jezus tal van lessen over een goede (gespreks)houding, die we mee kunnen nemen in onze ontmoetingen. Veel plezier en mooie gesprekken toegewenst!

Download hier het onderzoek van Moniek

Dit artikel is gepubliceerd in het blad OnderWeg #24 20 februari 2016.

Moniek Mol

Moniek Mol

Weet als enthousiaste en gedreven adviseur de verschillende kanten van een zaak te belichten. Heeft door diverse banen binnen kerkelijk én niet-kerkelijk jeugdland een brede kijk op verscheidenheid van generaties. Houdt van Zijn kerk en wil graag bijdragen aan een bloeiend Koninkrijk. Wil Hem volgen en ziet dit als een groot avontuur. Mail Moniek
Moniek Mol

Latest posts by Moniek Mol (see all)