Licht en donker
Bij het verschijnen van dit blog worden de dagen alweer langer. Het voorjaar is in aantocht en ’s avonds doen we minder vroeg het licht aan.

Nu dat ik dit artikel schrijf, zijn de dagen nog kort. Ik ga in het donker naar mijn werk en kom in het donker weer thuis. Maar deze week bracht opeens een verrassing van de natuur: Nederland is veranderd in een witte wereld en ligt op dit moment onder een laag sneeuw. Het weinige januari-licht wordt door de sneeuw volop gereflecteerd en ik merk dat ik daardoor meer energie krijg.

We hebben als mensen nu eenmaal licht nodig om te kunnen leven. Niet iets waar ik dagelijks bij stilsta, maar ik realiseer me hierdoor weer hoe bijzonder het is dat God iedere dag voorziet in zoveel dingen. Zoveel dingen die vanzelfsprekend lijken, maar die we uit Zijn hand ontvangen. Licht, tijd, zuurstof, een wereld om ons heen, medemensen… Het zijn allemaal zegeningen van Hem.

Gods zegen voor ons en anderen
Iedere zondag krijgen we tijdens de kerkdienst de zegen van God mee. In psalm 67 treffen we een variant van deze woorden aan, in de vorm van een gebed: God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen…

God is enkel licht, er is in Hem geen spoor van duisternis (1 Joh. 1:5). Te mogen leven in dat licht; dat is waar we om vragen en dat is wat God ons ook wil geven! Met welk doel? Psalm 67 laat zien dat het doel is dat heel de wereld Gods reddende kracht zal leren kennen en Hem eer zal bewijzen. God zegent ons dus met een leven in Zijn licht, niet alleen maar voor onszelf, maar het gaat Hem er daarbij om dat ook anderen ontdekken wie Hij is.

Drie sleutels
Uit onderzoek blijkt telkens weer dat God Zich op veel verschillende manieren aan mensen bekendmaakt. De factoren die van invloed zijn op het proces van tot geloof komen zijn divers. Toch kunnen we ze in grote lijnen samenvatten in de volgende drie sleutelfactoren. Nieuwe gelovigen noemen allereerst vrijwel altijd dat andere christenen veel in dat proces hebben betekend. Met woorden en daden hebben zij getuigd van hun geloof in God. Daarnaast noemen nieuwe gelovigen de grotere groep van de gemeente waarin zij de ruimte hebben gekregen om stap voor stap en op hun eigen tempo God te leren kennen. De derde sleutel bestaat uit tijd. In het Westen duurt het gemiddeld zo’n vijf tot zeven jaar voor iemand vol overtuiging zegt: “Ik geloof”.

Voorop gesteld: het is alleen God die door de heilige Geest de sleutels kan omdraaien. Toch valt het op dat God bij twee van de drie sleutels ons als gelovigen wil inschakelen om anderen te bereiken. Daar ligt dus een taak voor iedere christen en elke gemeente!

Mag ik je wat vragen stellen om eens over na te denken? Praat jij wel eens met mensen buiten de kerk over de zegen van God die jij ervaart in jouw leven? Wat is daar mooi aan? Of, als je dat (nog) niet doet: waardoor word je tegengehouden?

Zijn zoekers in jouw gemeente welkom en is er voor hen specifieke aandacht, bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding of op maat gesneden programma’s?

Een goed gesprek
Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken geeft regelmatig in gemeenten de missionaire gesprekscursus ‘Graag in Gesprek’. Als voorbereiding op de laatste avond krijgen de cursisten de opdracht om een interview te houden met iemand in hun omgeving die niet of iets anders gelooft. En daar zien de meeste cursisten erg tegenop… Maar het bijzondere is dat zij achteraf eigenlijk allemaal zeggen: “Wat was dat een mooie ervaring. Ik ben de ander echt beter gaan begrijpen!”.

Ze ervaren dat ze door vragen te stellen en te luisteren allereerst zelf door God gezegend worden en daarnaast de ander tot zegen mogen zijn. Wonderlijk!

Kijk naar Jezus
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven (Mat. 5:14). In deze woorden van Jezus hoor je de echo van psalm 67. We ontvangen Gods licht niet alleen voor ons zelf, we hebben de opdracht dat licht te laten schijnen in de wereld om ons heen. Kijk daarvoor naar Jezus, richt je op Hem, laat je vullen met Zijn Geest. Hij is het Licht van de wereld (Joh. 9:5) en als we naar Hem kijken, dan stellen we onszelf in het licht van Gods gelaat. Dan mag je Zijn zegen verwachten en die zegen uitdragen aan anderen.

Dat wens ik je van harte toe!

Dit artikel is gepubliceers in het blad Tentstof (voorjaar 2013) van  E&R (Evangelisatie & Recreatie). E&R is een vereniging die zich bezig houdt met het verspreiden van Gods liefde binnen Nederland.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)