…maar in ons eigen leven

Gemeentestichting-pag_15I Tessalonicenzen 2:7-8:
‘We zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden.’

Dit bijbelgedeelte is voor Tjerk en Anneke van Dijk tot voorbeeld bij hun werk als gemeentestichters. In de wijken Wittevrouwenveld en Blauwdorp in Maastricht werken zij met een team van negen mensen aan een ‘beweging van kerken die kerken voortplanten’ en waar het evangelie centraal staat.

‘Ons doel is om huiskerken tot stand te brengen. Huiskerken zijn gemeenschappen van mensen waarin Jezus én het netwerk van mensen centraal staat. Geloof is een natuurlijk onderdeel van ons leven. Wij willen als een familie zijn voor de mensen hier in Maastricht. Dat betekent dat we mensen op Jezus wijzen wanneer die gelegenheid zich aandient. Dat kan tijdens de afwas of tijdens het wielrennen.’

Tjerk van Dijk (35) vertelt zijn persoonlijke verhaal over hoe hij betrokken is geraakt bij gemeentestichting.
‘Voor mij begon het allemaal vijf, zes jaar geleden. Ik studeerde hier en was zoekende. Ik zat in een zware periode van depressie, gebruikte soft drugs en ik had mijzelf niet lief. Ik wilde God wel vinden, maar het was alsof ik belde en er niet opgenomen werd. Een huisgenoot, nu mijn vrouw, zei: Waarom ga je niet bidden? Dat werd voor mij de eerste keer dat ik voor God op de knieën ging. Na dit bidden kwam er een soort stem, een gevoel in mijn leven; de ontdekking dat Jezus van mij houdt. Daardoor leerde ik weer van mezelf te houden en kon ik ook van andere mensen gaan houden. Vanaf die tijd wilde ik alleen nog maar Jezus volgen. In eerste instantie dacht ik dat ik naar het buitenland moest gaan. Toen liet God zien dat ik alleen mijn deur open hoefde te doen. In de GKV in Maastricht, waar ik betrokken bij was geraakt, waren ze bezig met de vraag hoe ze gemeentestichting konden vormgeven.

Met een groep christenen zijn we samengekomen om na te denken hoe we kunnen aansluiten bij de Maastrichtse cultuur. Familie en eten zijn belangrijke onderdelen van de cultuur. Veel mensen in het zuiden hebben negatieve associaties bij de kerk. Aan deze bevindingen hebben we onze manier van werken aangepast.

Zo zijn wij niet gevestigd in een kerkgebouw, maar zijn we kerk bij de mensen thuis. Niet de diensten staan voor ons centraal, maar het opbouwen van een netwerk van relaties. We nodigen mensen uit in ons eigen leven en stappen daarbij ook vaak hun levens binnen. Dit volgen van Jezus heeft consequenties. Hoe deel je bijvoorbeeld je (vrije) tijd in?

We hebben hier geen speciale programma’s voor ontwikkeld, maar in alles hebben we de intentie om het evangelie te delen. Bijvoorbeeld door, naast christelijke vrienden, ook niet-christenen uit te nodigen voor een avondje naar de film. Zo kan er op een natuurlijke manier contact ontstaan en kun je in de gesprekken ook naar Jezus wijzen. Vrienden ervaren dan dat het geloof onderdeel is van het normale leven en worden zelf sneller onderdeel van de gemeenschap 1.

Het moment dat jij mijn huis in stapt, ben je al onderdeel van de gemeenschap 2.

Gasten worden bij ons een actief onderdeel van de groep. Ze krijgen een taak zoals de afwas doen of meehelpen met de Bijbelstudie. Voor sommige mensen gaat het dan wat te snel, anderen pakken dit heel goed op.

We hebben een ouder koppel gehad die hier jaar na jaar elke week kwamen eten en steevast met de Bijbelstudie weggingen. Daar hadden ze geen zin in. Toch hebben ze kennisgemaakt met het evangelie en zijn ze uiteindelijk tot geloof gekomen.

Ook door gewoon langs te komen zonder Bijbelstudie te doen, kun je iets meepikken van het geloof. Dit heeft te maken met onze visie: de gewone dingen die wij doen, doen wij missionair. Als we bijvoorbeeld vergaderen over onze kerk dan doen we dat in het plaatselijk café. Het gewone leven is een krachtig middel in missionair werk.’

  1. In de Engelse literatuur heet dit: the incarnational approach
  2. Gospel community; een gemeenschap waar het evangelie centraal staat

Jacob Glas en Tjerk van Dijk willen de lessen die ze hebben geleerd graag doorgeven aan anderen en hebben een leerwerktraject opgestart: Bamboe.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is om gemeentestichting in praktijk te brengen.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Tjerk van Dijk: 06-45 45 88 33 of tjerkvandijk@gmail.com.

Tjerk en Anneke werden geïnspireerd door het netwerk van ‘The Crowded House’. Daar gebruiken ze het beeld van een touw met drie strengen: relaties, gemeenschap en het evangelie. Hoe meer deze met elkaar worden vervlochten en hoe langer het touw door de tijd heen groeit, hoe sterker de boodschap is. Individuele contacten worden daarom zoveel mogelijk in het leven van de gemeenschap betrokken. Hoe meer mensen zij kennen, hoe makkelijker het wordt om actief deel te worden van die gemeenschap en te zien wat het evangelie betekent.

Kijk hier voor meer informatie over ‘The Crowded House’: www.thecrowdedhouse.org

 

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)