werkveld

De kerk is onderdeel van Gods werk in deze wereld. Ondanks de gebrokenheid en opstandigheid van Zijn schepping heeft Hij het voornemen om die schepping te herstellen. De kerk mag hieraan bijdragen door zelf ook als herstellers uit te reiken in deze wereld, Zijn handen en voeten te zijn op deze aarde.

Een uitreikende gemeente is dan ook een gemeente die uitreikt naar Gods schepping, door ook aandacht en zorg te bieden buiten de eigen gemeenschap.

In de praktijk van lokale gemeenten zien we dat wat men zou moeten of willen doen niet altijd het gedrag is wat men daadwerkelijk laat zien. Veel kerken hebben te kampen met interne kwesties waardoor zij veel met zichzelf bezig zijn. Daarnaast hebben veel gereformeerde kerken in het verleden voor het publieke domein aparte organisaties opgezet waardoor de activiteiten van de kerk zelf voornamelijk van betekenis voor de eigen gemeenschap bleven.

Maar we zien ook dat kerken zoeken naar relevantie en aansluiting bij hun omgeving en daar willen wij hen graag bij helpen. Voor de ene gemeente betekent dit een Bijbelse bezinning op de eigen taak en verantwoordelijkheid en voor de andere gemeente een organisatorische bezinning op hoe zij een nieuwe missionair-diaconale activiteit goed kunnen opzetten en inbedden. We bieden altijd maatwerk. Samenwerken met landelijke netwerken en andere organisaties zien we hierbij als een waardevolle toevoeging.

Wil je weten wat het Praktijkcentrum voor jouw gemeente kan betekenen? Neem contact op met de adviseurs die gespecialiseerd zijn in het uitreiken van gemeenten!

 

Thema’s

 

Anko Oussoren
Neem contact op