werkveld

Voor veel kerken is het jeugdwerk belangrijk. Er wordt tijd en energie in gestoken om een aantrekkelijke kerk voor jongeren te zijn. Jongeren zijn een waardevol onderdeel van de geloofsgemeenschap die bestaat uit verschillende generaties. Wij willen bijdragen aan hoopvol jeugdwerk. Hoopvol omdat geloof een geschenk van God is en wij vol verwachting zijn van wat God geeft.

Het jeugdwerk is niet bedoeld als een toevluchtsoord voor jongeren, het jeugdwerk is een integraal aspect van het gemeente zijn. Elke generatie heeft zijn eigen creatieve inbreng in de geloofsgemeenschap waarbij we van elkaar mogen leren. Het jeugdwerk blijkt vaak (binnen en buiten de kerk) de plek te zijn waar innovatie ontstaat met een duurzaam oog op de toekomst.

Vanuit plaatselijke gemeenten komen er bij Praktijkcentrum diverse vragen binnen naar advies, begeleiding en toerusting. Wij zijn hoopvol nabij in gemeenten en bij jeugdwerkers die jongere generaties zien worstelen met geloof en kerk. We helpen hen om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfases waar de jeugd in zit. Wij verzorgen op aanvraag toerustingsmomenten in kerken. En we ontwikkelen materialen voor verschillende leeftijdsgroepen.

Wil je weten wat het Praktijkcentrum voor jouw gemeente kan betekenen? Neem contact op met de adviseurs die gespecialiseerd zijn in jeugdwerk!

Thema’s

 

Anko Oussoren
Neem contact op
Ingrid Plantinga
Neem contact op