We zijn gewend aan bijbelstudie. We stellen daarbij vragen als ‘wat wordt hier bedoeld’ en ‘wat kan ik er mee’. Missionaire bijbelstudies zijn bedoeld om verder te denken: wat kun je er mee voor je vrienden, je buren, je omgeving?

Een verandering van je waarneming…
Bijbellezen werkavondDe Emmaüsgangers hadden dat. Onderweg opeens iemand die met je meeloopt. En nadat-ie geluisterd heeft naar de pijnlijke gebeurtenissen uit Jeruzalem het woord neemt:‘Hebben jullie dan niet gelezen…, wisten jullie niet dat…’. Haast te pijnlijk om te moeten erkennen. Maar nee. Ze wisten het niet. Zelfs als de waarheid voor je neus staat. Wel gelezen, maar nooit gezíen! Want de Christus moest sterven om de wereld te redden. Gods oude plan: de héle wereld moet hem eren! En met nieuw elan ons willen laten inschakelen in Gods plannen. Om de hele wereld weer te bereiken. Te beginnen met onze eigen omgeving, onze collega’s en kennissen. De gezindheid van Christus steeds meer in ons gestalte laten krijgen.
Missionair Bijbellezen richt je blik op dit perspectief. Weer leren lezen en zien welke plannen God heeft met de wereld. Het gaat daarom telkens weer over de vraag: op welke manieren wil God mensen en gemeenten in zijn plan inschakelen? De Bijbelstudies laten je verrassende mogelijkheden zien en je leert je eigen mogelijkheden hierin kennen.

In een serie Bijbelstudies (Missionair Bijbellezen) staat hieronder een tussenavond om samen in gesprek te zijn als kerk.

  • Je bent in gesprek over Filippenzen 2:5-11.
  • Je kiest – met een groepje anderen – je eigen werkvorm uit een serie van 4.
  • En je denkt na over wat deze tekst kan betekenen voor jezelf én voor niet-christenen.
Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)