Wat we doen

Praktijkcentrum inspireert en ondersteunt gemeenten en gemeenteleden met trainingen, begeleiding en toerustingsactiviteiten. Ons team werkt deskundig en vanuit een levend geloof. In onze advies- en onderzoekspraktijk combineren wij kennis van theologie en andere wetenschappen. Gemeenten en gemeenteleden ontvangen van ons praktische toepassingen voor gemeenteopbouw en persoonlijke geloofsgroei.

Onze werkzaamheden bestaan uit advies en begeleiding op maat, (crisis-)begeleiding, toerusting, databeheer en analyse, productontwikkeling en praktisch-theologisch onderzoek. We doen dat op vier werkvelden: groeien in geloof, hoopvol jeugdwerk, uitreikende gemeente en bezield leiderschap.

Missie
Wij verlangen naar: mensen die hun identiteit vinden in Jezus Christus. Gemeenten die leven in Gods licht en zijn ontferming ontvangen. ‚ÄčEn kerken en gelovigen die als priester Gods zegen willen doorgeven aan elkaar en aan de wereld om hen heen.

Voor wie
Praktijkcentrum richt zich op gemeenten en hun kerkelijk kader zoals ambtsdragers, taakgroepen, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en breder op classes en deputaatschappen. Vanuit de gedachte van kenniscirculatie richten we ons ook op studenten en lectoraten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Werkwijze
Ouderlingen, kerkelijk werkers en taakgroepen kiezen voor ons omdat we gemeenten bewust maken van hun roeping. We rusten ze toe en bieden kerken inzicht en hoop gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en ervaring. Daarbij gaan we dienend en gefundeerd te werk. Door vanuit de passie die ons drijft zowel scherp als liefdevol te zijn. De praktijk leert daarbij dat standaardcursussen niet meer voldoen. Bijna alles is maatwerk geworden.