Allebei hebben ze Jesaja 61 als favoriete bijbeltekst. De één houdt van wokken, terwijl de ander liever mediterraans eet. Bram Dingemans en Jan Bakker met elkaar in gesprek over Alpha en Emmaüs. Concurrenten of bondgenoten?

Waarom Emmaüs? Waarom Alpha?
Bram Dingemans, evangelisatieconsulent CGK Favoriete eten: Chinees wokgebeuren, waar ik met mijn vrouw samen lekker lang over kan doen Muziek: Adrian Snell, muzikale klasse gecombineerd met geestelijke diepgang Bijbelgedeelte: Jesaja 61, het gedeelte wat Jezus als zijn levensmissie koos Jan Bakker, directeur Alpha Nederland Favoriete eten: uitgebreid mediterraans Muziek: op dit moment ben ik geboeid door musici van het programma Vrije Geluiden Bijbelgedeelte: Jesaja 61:1-4, mission statement van Jezus Christus, voor elke christen en kerk!
Bram: Emmaüs is gebaseerd op gedegen onderzoek. In 1999 deed John Finney een onderzoek met de titel ‘Finding faith today’ onder 600 toetreders tot het geloof in Engeland. Hij ontdekte dat drie zaken cruciaal zijn bij het winnen van nieuwe gelovigen: relatie, tijd en gemeenschap. Emmaüs bestaat daarom uit een pakket waarmee je vier jaar vooruit kunt (tijd), dat het leggen van contacten met buitenkerkelijken bevordert (relatie) en dat werkt met missionaire gespreksgroepen (gemeenschap). Emmaüs is een weg waarop gelovigen met toetreders gaan wandelen, in de hoop op een unieke ontmoeting met Jezus! Jan: Alpha is zo’n 30 jaar geleden vanuit de praktijk ontstaan in Londen. Nicky Gumbel ontdekte verder eind jaren 80 dat het teruggaan naar de basisprincipes van het christelijk geloof een uiterst geschikt middel is om juist ook mensen buiten de kerk kennis te laten maken met het christelijk geloof. De combinatie van eten met elkaar en praten; het voelde en voelt nog steeds zo natuurlijk. En toch is het de kerk in het klein. Alpha is het creëren van een plek waar mensen een ontmoeting met Jezus kunnen hebben, met alle gevolgen van dien. Lees de Bijbel er maar op na. De beste manier om erachter te komen waarom je Alpha zou kunnen gebruiken is het bevragen van mensen die Alpha geven of gevolgd hebben. Bijvoorbeeld binnen je eigen denominatie. Pas op, met Alpha kan het wel een stuk vrolijker worden in je kerk!
Jan: Emmaüs is destijds door drie kerkgenootschappen (GKV, CGK en Gereformeerde Bond) in de markt gezet als een vervolg op Alpha. Men zag de zegen van Alpha in de kerken en wilde daar ook geen alternatief voor bieden, maar zag wel dat opvang en integratie van toetreders binnen de kerken een verhaal apart was. De Emmaüs-cursus speelt in op die behoefte in en vond/vindt vooral ingang in de meer traditionele kerken. Emmaüs is een heel goed doordacht traject van wel vier jaar. Daarin ligt de kracht en de zwakte. Er is ook een alternatief onderdeel voor de Alpha-cursus, maar volgens onze info wordt die niet zoveel gebruikt. In de praktijk blijkt een combinatie het meest zegenrijk: start met de Alpha-cursus en ga verder op weg met Emmaüs. Ik denk dat er wel een verschil bestaat tussen Alpha en Emmaüs. Alpha is overduidelijk trinitarisch en wil de persoon van de Heilige Geest – altijd als persoon binnen de triniteit (Vader, Zoon en heilige Geest) – ruimte geven in deze zendingssituaties. Bram: Van je laatste zin zou ik nog wat meer willen zien, Jan! Hoewel Alpha zich als een olievlek over Nederland verspreidt, is de impact op de kerken zelf nog niet zo groot. In mijn waarneming is de stroom toetreders vanuit Alpha naar kerklidmaatschap dun en hun invloed marginaal. Te vaak is Alpha nog een gebeuren aan de rand van de gemeente. Ik zou Alpha willen uitdagen om wegen te zoeken die substantieel meer niet-gelovigen in contact brengen met Hem die de alfa en de omega is, waardoor onze Nederlandse kerken een geestelijke verfrissing ondergaan.

 

Bram: …‘Alpha en Emmaüs zijn allebei missionaire hulpmiddelen. Of de sikkel echt maait, hangt af van degene die hem vasthoudt en het doel hierbij. Helaas moeten we in Nederland constateren dat het grootste deel van de mensen die Alpha of Emmaüs doen, al een kerkelijke binding hebben of hadden. Daarom is voor mij de vraag ‘Alpha of Emmaüs?’ niet van belang. Wel van belang is de vraag: ‘Hoe komen we als gelovigen zover dat we uit onze comfortzone stappen en niet-gelovigen dorstig maken naar Jezus?’ Jan: Dat willen wij ook Bram! Maar uiteindelijk zijn Alpha en Emmaüs slechts middelen die gelovigen kunnen helpen om hun geloof te delen. Hoe creatief ze daarin zijn? Er zijn kerken die dat aanstekelijk hebben aangepakt met alle gevolgen van dien (opening-up), kerken waar het de oude evangelisatiecommissie heeft vervangen (en het aan de rand blijft hangen) en kerken waar een enthousiast team aan het werk is, terwijl niemand in de kerk er op lijkt te zitten wachten. Maar gelukkig gaan er ook dit jaar weer tussen de 12.000 en 15.000 mensen naar Alpha. De helft kerkelijk, enthousiast in de kerk of op het punt om weg te lopen (en alle varianten daartussen). De andere helft bestaat (landelijk) uit mensen die ooit of nooit iets met de kerk hadden. Elke nieuwe enthousiaste volgeling van Jezus is er toch weer één!