Voor wie

Praktijkcentrum richt zich op gemeenten en hun kerkelijk kader zoals ambtsdragers, taakgroepen, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en breder op classes en deputaatschappen. Vanuit de gedachte van kenniscirculatie richten we ons ook op studenten en lectoraten van de betrokken onderwijsinstellingen.