Aan mijn voordeur bengelt een plastic zak, als ik iets beter kijk zie ik iets met allerlei kleurtjes erin. Wat is dát dan? De inhoud is heel verrassend, het blijkt een groet uit de hemel te zijn, rechtstreeks van mijn grote Geliefde:

Ik heb je zo lief, dat ik eeuwig met je wil zijn.

hartWow. Dat raakt me diep. Mijn schepper, mijn redder, wil eeuwig met mij zijn. Hij houdt zoveel van mij, dat ik geen moment uit zijn gedachten ben. Zijn oog is op mij. Vreugde trekt door mijn hele lijf. Mijn Geliefde komt naar me toe!

Is dat niet waar ik naar verlang? Iemand die mij liefheeft, iemand die mij koestert, die mij helpt en ondersteunt in de dagelijkse dingen van mijn leven en die mij zegent en het goede met mij voorheeft, mij vernieuwt, uitdaagt?

Eeuwige liefde, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde…, eeuwige vreugde.

Ik mag zijn beeld vertonen…

  • Staat mijn Geliefde ook op nummer 1?
  • Heb ik een oog(je) op hem?
  • Is hij mijn grote vreugde?
  • Geniet ik van mijn Geliefde?
  • Wat laat ik zien van mijn liefde voor mijn Geliefde?
  • Hoe laat ik anderen delen in zijn liefde?

Mijn Geliefde zoekt mij op als ik hem verlaat. Mijn Geliefde zoekt mij op als de duisternis mij liever is dan zijn licht. Mijn Geliefde rent op mij toe en terwijl ik me schaam over mijn zonde omarmt hij mij en schept nieuwe vreugde in mijn leven. En ik kan niet anders dan stamelen: Ik hou van U. Ik wil eeuwig met U zijn. Kom mijn ongeloof te hulp.

Lees ook eens de volgende bijbelteksten: Johannes 3:16, Exodus 34:6, Psalm 16:9-11, Jesaja 54:5, Lucas 15:20, 31, 32, Psalm 32:8, Jesaja 40:11, Jesaja 41:10, Jesaja 43:4, Jesaja 63:9, Spreuken 20:9, Numeri 6:24-26, Psalm 139, Psalm 51:8, 12, Sefanja 3:17, Psalm 17:8, Hosea 11:8, Deuteronomium 33:37, Marcus 9:24, Romeinen 12:9,10, enzovoorts…

Verwerkingsvragen:

  • Neem een ogenblik de tijd om na te denken over de vragen die hierboven gesteld worden.
  • Ga op zoek naar een voorwerp dat symbool staat voor Gods liefde voor jou. Zet het op een plek waar je het dagelijks tegenkomt of gebruik het bij het bijbellezen en bidden. Herinner jezelf zo regelmatig aan hoeveel God van je houdt.
  • Welk ‘Valentijnscadeau’ wil jij aan God geven in antwoord op zijn liefde?