Het onderwerp gemengde relaties maakt veel los: ingezonden stukken, vragen en persoonlijke verhalen. We ontvingen allerlei reacties op de Zout special en ongeveer gelijktijdig publiceerde ook het Nederlands Dagblad een artikel met de titel ‘Een ongelovige vriend – omdat verliefdheid niet te sturen is’ (d.d. 26 maart). Het onderwerp leeft en verdient aandacht in de kerken.

Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken ontwikkelde daarom een speciale gemeenteavond over gemengde relaties: ‘Twee geloven op één kussen’. Tijdens deze avond gaan we samen het gesprek aan over het onderwerp. We staan stil bij de ervaringen van de betrokkenen en alle emoties die daarbij komen kijken. Het gaat bij het bespreken van dit onderwerp ook over hoe we als kerk willen zijn: uitsluitend voor de leden of ook open voor mensen die zich wat meer aan de rand van de gemeenschap bevinden of nieuw binnenkomen?

Wij verzorgen de gemeenteavond ‘Twee geloven op één kussen’ bij u in de gemeente. De avond kost € 250,-. Neem contact op met Nanda van Eijk voor meer informatie, evangelisatie@centrum-g.nl.

Meer lezen over gemengde relaties?

Zie ook: www.zoutmagazine.nl en bezoek onze website voor de catecheseles (met handleiding voor de catecheet) en gesprekspaper voor kerkenraden, zie: http://www.missionair.nl/nieuws/hij-is-christen-zij-niet-/1039/

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)