Toerusting

In het met elkaar gemeente zijn of in de vervulling van een bepaalde taak in de kerk, kan het fijn zijn om toegerust te worden. In de hele breedte van de kerken verzorgen we toerusting op verschillende onderwerpen. Zo bieden we bijvoorbeeld cursussen voor nieuwe ambtsdragers, kringleiders of catecheten. We organiseren regiobijeenkomsten voor jeugdwerkers en pepdagen voor kerkenraden, maar ook bieden we toerusting op maat aan. Dan komen we graag bij jou in de gemeente langs. Ook via artikelen in Onderweg, Dienst en op de weblog rusten we toe, door te informeren, prikkelen en inspireren.

Wil je een toerustingsdag, bijeenkomst of cursusavond organiseren in jouw gemeente, of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@praktijkcentrum.org.