n de OnderWeg van 24 januari schreven we over de jeugdwerktrends van 2015. Eén van deze trends is ‘slowcial’: de tijd nemen om bewust te vertragen en échte contacten te zoeken die betekenis geven aan het leven. In dit artikel gaan we wat dieper in op deze trend, omdat het duidelijk maakt waar jongeren behoefte aan hebben en welke rol de kerk daarin kan spelen.

Als het gaat om bewust vertragen, moeten we niet direct denken aan het wegleggen van de smartphone, maar aan iets waar behoefte aan is náást het online leven. Want het zijn niet alleen de sociale media die veel van de jongeren vragen. Er wordt van alle kanten aan hen getrokken en van hen wordt verwacht dat ze het hoge tempo van de wereld bijhouden. Hun agenda zit vol, terwijl ze ook tijd nodig hebben om stil te zijn en zich te bezinnen, bijvoorbeeld bij belangrijke levenskeuzes. Tegelijk speelt de online wereld hierbij wel een grote rol.

Jaren geleden werd al geconstateerd dat jongeren behoefte hebben aan een ‘infobatical’: een moment van rust in het huidige digitale tijdperk, bewust even offline zijn. Maar toch gebeurt dat, zeker bij jongeren, nog niet veel. Blijkbaar vinden ze het lastig en wint de fear of missing out het van de behoefte om tot rust te komen.

Wij vinden het niet passen om jongeren te vragen hun telefoons in te leveren, bijvoorbeeld tijdens de kerkdienst, maar we willen wel graag nadenken over hoe we jongeren kunnen helpen om invulling te geven aan deze behoefte aan rust. Daar kan de kerk een rol in spelen, zowel voor kerkelijke als voor niet-kerkelijke jongeren.

Gezindheid

Essentieel hiervoor is dat we ook zelf stilstaan en de tijd nemen voor jongeren. In ons werk spreken we veel jeugdouderlingen en jeugdleiders. Ook zijzelf zijn vaak druk. Ze hebben wel passie, maar niet altijd de mogelijkheden om echt de tijd te nemen voor jongeren. Zoek en plan daarom momenten om jongeren echt te ontmoeten. Ga ervoor zitten, deel je leven met hen en stel vragen die ertoe doen. Geen vluchtig ‘hoe gaat het met je?’ waarna je geen tijd hebt om naar het antwoord te luisteren.

Misschien moeten we bij onze opa’s en oma’s op rustles

Leer de jongeren kennen, op die manier help je hen om zichzelf te leren kennen. Ontdek met elkaar de rust die God wil geven. Of zoals Paulus het zegt: ‘In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven’ (1 Tessalonicenzen 2:8). Probeer er gewoon voor hen te zijn, met als doel om een beeld te krijgen van het leven in deze tijd, zodat je jongeren kunt helpen de juiste keuzes te maken rond de invulling van hun leven.

Rustles

Hoe doe je dat? Eén van de momenten die ik zelf vaak als rustgevend ervaar, is op bezoek gaan bij één van mijn opa’s en oma’s. Daar kan ik gewoon rustig met een kopje thee op de bank zitten. Dit zijn vaak de mensen die écht willen weten hoe het met me gaat en die de tijd nemen om te luisteren. Of ik kan daar al puzzelend nadenken over van alles wat me bezighoudt. Misschien moeten we bij onze opa’s en oma’s op rustles.

Als het gaat over wat jongeren nodig hebben en waar we ons als kerk dus op moeten richten, dan is het wat ons betreft deze trend, slowcial. Jongeren staan niet of te weinig stil. Daar ligt de kern van veel problemen (keuzestress, eenzaamheid, oververmoeidheid), waar overigens niet alleen jongeren last van hebben.

Laten we daarom rustplekken creëren waar wijzelf en de jongeren tot rust kunnen komen. Momenten waarin we de tijd nemen om eerlijk te kijken naar onszelf, naar God en naar de maatschappij. Laten we als kerk vooral niet méér doen voor jongeren, maar eerder minder, zodat we de tijd hebben om elkaar te ontmoeten en onze levens te delen.

Dit artikel is gepubliceerd in OnderWeg van 21 februari 2015

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)