Zes kantelkansen om present te zijn als kerk

Op 25 januari 2020 organiseerden een aantal christelijke organisaties, waaronder Praktijkcentrum, de werkconferentie “Kerk zijn op de rand”. Onderwerp van deze conferentie was de doorgaande verschuiving van de kerk naar de rand van de samenleving. De rode lijn in de conferentie werd gevormd door zes zogenoemde kantelkansen. Deze kantelkansen gaan over trends en ontwikkelingen in de samenleving en aanknopingspunten voor het goede nieuws van Jezus Christus. Hieronder een samenvatting van de zes kantelkansen (klik op de download onderaan voor de volledige versie):

1. Van doen naar zijn, van moeten naar ontmoeten

We leven in een veeleisende maatschappij. Die wordt ons opgedrongen door alle (social) media. Daardoor krijgen we het gevoel dat we heel veel moeten. Dat we perfect moeten zijn, dat we de meest geweldige dingen moeten doen en kunnen. Jouw kerk of groep mag een plek zijn waar niets meer hoeft. Waar je mag zijn wie je bent. Waar oordelen uitgesteld worden, waar fouten maken mag en waar luisteren naar God en elkaar de belangrijkste ‘geloofsdaad’ is.

2. Van kerkverband naar netwerk

Misschien is de kerk als instituut passé, maar de lokale kerk als gemeenschap zeker niet. Want de mens van vandaag wil graag verbinding. Liever met mensen, dan met een leer of een overtuiging. In een warme, open gemeenschap mag men ontdekken wat het geloof betekent en wat dit met mensen doet. Zo’n gemeenschap heeft open randen en werkt samen met andere kerken en andere organisaties in de wijk.

3. Van zondag naar maandag, van woorden naar daden

De beroerde reputatie van de kerk schaadt ook de reputatie van het geloof. Er is maar één manier om dat te doorbreken en dat is: doen wat je gelooft. De kerk mag alle dagen van de week een ‘plek’ zijn waar het Koninkrijk van God zichtbaar is. Doordat haar leden zich inzetten voor de bloei van de plek waar de kerk is. Zo zijn wij priesters in stad, wijk, buurt en dorp.

4. Van secularisatie naar spirituele nieuwsgierigheid

Religie mag dan een slechte naam hebben, toch staat de Nederlander meer open voor spiritualiteit dan de afgelopen decennia het geval was. Dit biedt de kans om met het evangelie aan te sluiten bij de diepste verlangens, hoop en onzekerheid van mensen. Het is een kans én een noodzaak om in samenspraak met de samenleving te ontdekken wat het goede nieuws is, om Gods verhaal opnieuw te verwoorden.

5. Van digitale afstand naar ‘real life’ nabijheid

Neem als kerk je ruimte in op het wereldwijde web! Wees gastvrij aanwezig op internet en social media. Als ‘God’ nog steeds het meest ingetikte zoekwoord is op Google, moet de kerk daar ook zijn. Met vlogs, blogs, via gezamenlijke platforms en websites als ikzoekgod.nl. Maar ook met een uitnodiging voor een echte ontmoeting. Vriendschap, echtheid en nabijheid, dat zou de mens van vandaag in de kerk moeten kunnen vinden. Om vervolgens te ontdekken wie Jezus is.

6. Van wit naar kleurrijk

Nederland telt in 2019 vier miljoen mensen met een migratieachtergrond en naar verwachting zijn dat er zes miljoen in 2060. Volgens een recente schatting door het CBS is hiervan een miljoen christen, afkomstig uit diverse culturen. Als kerken mogen we gastvrij zijn, want voor dat je het weet heb je een engel onderdak gegeven (Hebreëen 13). En wat valt er veel van elkaar te leren. Een kans die de kerk niet voorbij moet laten gaan.

Wil je je bezinnen op hoe je kerk (of christen) kunt zijn op de rand? Nadenken over hoe je als gemeente of christen missionair aanwezig kunt zijn in je wijk? Neem dan contact op met Anko om te bekijken wat wij voor jou en/of jouw gemeente kunnen betekenen.

Anko Oussoren
Neem contact op