Vijf valkuilen voor een visietraject

Het ontwikkelen van beleidsplannen en visiedocumenten kost enorm veel tijd en vaak belanden ze daarna ergens in een la… Welke valkuilen kun je omzeilen om niet gefrustreerd te raken in een visietraject?

Valkuil 1: Te lang blijven hangen in het denk- en schrijfproces waardoor je de mensen in de praktijk kwijt raakt en zij op hun eigen spoor verder gaan. Of je raakt te veel tijd kwijt aan het plannen van afspraken zodat de vaart eruit gaat. Maak een strak tijdspad (van niet langer dan een paar maanden) en zorg dat je alle afspraken die nodig zijn voor dit traject (bijeenkomsten van de visiegroep, het werkveld en de hele gemeente) zo snel mogelijk vastlegt en met iedereen communiceert.

Valkuil 2: Op een eilandje werken Als je de betrokkenen en gemeente niet meekrijgt zullen de plannen geen succes worden. Betrek hen er vanaf het begin bij. Niet perse door iedereen in elke fase mee te laten praten, maar wel door hen op de hoogte te houden en steeds ruimte te geven voor feedback. Kondig het traject op een positieve manier aan in het gemeenteblaadje of op de beamer. Vraag de voorganger om er af en toe iets over te zeggen vanaf de kansel. Schrijf enthousiaste verslagen van bijeenkomsten of post er wat foto’s van op facebook. Vraag om gebed. Enzovoort…

Je kunt ook op een eilandje werken door los van de praktijk bezig te zijn. Er worden heel wat visies ontwikkeld die prachtig zijn maar weinig aanknopingspunten bieden voor de praktijk. De kans dat die visies impact hebben op het functioneren van de gemeente is heel klein. Theorie en praktijk moeten het hele traject samen op gaan.

Valkuil 3: Verzanden in alle meningen. Je kunt met een grote groep mensen niet tot een eenduidige visie komen. Daarvoor zijn de meningen te divers. Ook niet iedereen heeft de capaciteit om vanuit een helikopterview te denken. En dat is wel nodig om aan een visie te werken. Daarom is het belangrijk om breed input te verzamelen maar met een kleine visiegroep (van mensen die daar feeling voor hebben) tot een visie te komen.
Ook binnen die kleine groep loop je nog het risico om te verzanden in de inbreng die iedereen levert. Daarom is het goed om één tekstschrijver en tekstbewaker aan te stellen die ervoor zorgt dat de input verwerkt wordt en de tekst een samenhangend geheel wordt.

Valkuil 4: Zakelijke aanpak. De kerk is geen bedrijf waar je moet produceren of presteren. Doe elke stap biddend. Neem regelmatig de tijd voor een geestelijk gesprek en gezamenlijk gebed en besef dat je in het hele traject samen afhankelijk bent van Gods Geest.

Valkuil 5: Tunnelvisie. In de kerk is men snel geneigd om te denken dat er één goede aanpak is die ons vanuit de Bijbel wordt aangereikt. Maar in de Bijbel zien we juist hoe God met elk mens en elke gemeente een eigen weg gaat. De Geest sluit aan bij wie mensen zijn, hoe hun cultuur is en in welke tijd ze leven. Er is dus niet één manier om het goed te doen. En wat nu heilzaam is hoeft dat niet voor altijd te zijn. Over een aantal jaar kan er weer een nieuwe visie nodig zijn. Daarom kun je een visietraject ontspannen in gaan. We mogen elke dag blijven leren en groeien en wijsheid komt in vele vormen!

Wil je advies of begeleiding voor een visietraject van jullie gemeente? Neem dan contact op met Jannet de Jong. Ben je bezig met een visietraject rond jeugdwerk of geloofsleren? Vraag dan Ingrid Plantinga naar de mogelijkheden voor advies en begeleiding.

Jannet de Jong
Neem contact op
Ingrid Plantinga
Neem contact op