Trends

“Wat doe je als er een enorme vloedgolf op je aankomt?” Een vraag die herkenbaar is voor veel kerken: wat doe je als alle veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving als een golf over jou en je gemeente heen spoelen?

De toekomstdenkers en onderzoekers die zich bezighouden met trends voorspellen dat er de komende tien jaar veel zal veranderen, en in een steeds sneller tempo. De samenleving is in transitie en daarmee de kerk ook. En dat in sneltreinvaart. Hoe ga je hier als kerk mee om? Gevaar is dat je als kerk tegen wil en dank wordt meegesleurd in alle ontwikkelingen of dat je juist voor alles wegrent.

Praktijkcentrum wil kerken helpen om op een verantwoorde manier om te gaan met veranderingen en ontwikkelingen in samenleving en cultuur. Een belangrijk aspect daarin is het doen van onderzoek en analyses. Praktijkcentrum verdiept zich in trends in kerk en samenleving en past haar producten, materialen en dienstverlening daar op aan. Wij spelen in op de trends die onze onderzoekers signaleren. Onderzoek is een belangrijke bodem voor het advies en de ondersteuning die wij leveren. Zo bieden wij gemeenten inzichten in hoe je kerk kunt zijn in een samenleving waarin alle veranderingen als golven op je afkomen.

Jan Kuiper en Merijn Wijma zijn onderzoekers bij Praktijkcentrum die zich bezighouden met trends en data-analyse. Merijn houdt zich bezig met onderzoek naar huidige ontwikkelingen binnen gereformeerde kerken, zoals bijvoorbeeld taken van ambtsdragers, de rolverdeling van man/vrouw en stille kerkverlating.

Jan houdt zich in 2020 bezig met de spannende verhouding tussen eenheid en veelkleurigheid binnen de kerken. Hij schrijft ook regelmatig blogs over trends die hij signaleert. Hij signaleert waar kerken mee bezig zijn en plaatst die in het perspectief van de samenleving. Eerder werkte hij mee aan een onderzoek naar kerkelijke eenheid en oriënteerde zich op onderwerpen als secularisatie en geloofsverlating.
Benieuwd naar onze onderzoeken en analyses of wil je zelf onderzoek laten doen? Neem dan contact op met de coördinator onderzoek Hayo Wijma.

Hayo Wijma
Neem contact op
Jan Kuiper
Neem contact op