Geloofsopvoeding

Als kerk investeer je in kinder- en jeugdwerk en dat is prachtig. Maar uit onderzoek blijkt dat ouders verreweg de grootste invloed hebben op de geloofsontwikkeling van kinderen en tieners. Ouders beseffen dat niet altijd en vinden het soms lastig om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding. Daarom is het belangrijk om als kerk ouders hierin te inspireren en ondersteunen.

Bij geloofsopvoeding denk je misschien aan bijbellezen en bidden in het gezin of samen naar de kerk gaan. Maar het gaat over veel meer: een voorbeeld zijn, een inkijkje geven in wie God is, gebeurtenissen en emoties uit het dagelijks leven koppelen aan je geloof, liefde geven, ruzies uitpraten, leren omgaan met falen…

Veel ouders voelen zich onzeker of onbekwaam voor deze taak. De gemeente kan een plek zijn waar ouders ervaringen met elkaar kunnen delen en bij elkaar herkenning kunnen vinden. Kerken kunnen ouders bemoedigen en handvatten geven als het gaat om geloofsopvoeding en alle grote vragen die daarbij komen kijken.

Ingrid Plantinga combineert haar theologische expertise met haar ervaringen als moeder van drie kinderen. Ze geeft trainingen en heeft diverse boeken geschreven over geloofsopvoeding, waaronder een cursus die rond de doop gegeven kan worden: Op handen | Cursus geloofsopvoeding.

Anko Oussoren heeft veel ervaring met tieners en jongeren. Samen met Ingrid (en twee partnerorganisaties) heeft hij het project Jouw huis, Gods thuis | Geloven achter de voordeur ontwikkeld waarin ouders via filmpjes en opdrachten toerusting krijgen voor de geloofsopvoeding.

Wil je advies of toerusting rond geloofsopvoeding? Neem dan contact op met Ingrid of Anko.

Ingrid Plantinga
Neem contact op
Anko Oussoren
Neem contact op