Relationeel jeugdwerk

“Onze jongeren zijn zo passief, het interesseert ze echt niet wat we doen.” Een veelgehoorde vraag in de kerk is hoe je kinderen en jongeren kunt vasthouden. Hoe kun je als gemeente komen tot aansprekend jeugdwerk waarbij jongeren écht betrokken zijn?

Er is veel onzekerheid in de kerken over het jeugdwerk, zeker naarmate jongeren ouder worden. Vaak klinkt de klacht dat kerkleden te weinig compassie hebben met de jeugd en dat ouders en de gemeente niet betrokken zijn bij de jeugd. Het gebeurt ook dat het jeugdwerk niet goed loopt óndanks een echt verlangen, de juiste visie, betrokkenheid, doelen en planning. Moeten we wel op deze manier kijken naar onze activiteiten? Dan kan het belangrijkste in het jeugdwerk zomaar onderbelicht blijven: het aangaan van betekenisgevende relaties. Juist deze relaties zijn essentieel voor het (zich ontwikkelende) geloofsleven.

Anko Oussoren denkt na over relationeel jeugdwerk. Hij heeft zich verdiept in “Growing Young”, een Amerikaans onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Hieruit blijkt dat het nodig is om je als gemeenschap te richten op persoonlijke relaties en betrokkenheid. Anko houdt lezingen, workshops en schrijft artikelen over dit onderwerp.

Wil je je bezinnen op dit thema en nadenken over relationeel jeugdwerk in jouw gemeente? Neem dan contact op met Anko Oussoren om hem uit te nodigen als spreker of om samen te kijken naar de mogelijkheden voor een (gemeente-brede) bezinning.

Anko Oussoren
Neem contact op