Ouderen in de kerk

We zien een groeiende groep ouderen in de kerk. Ouderen die de kerk om zich heen zien veranderen en daar moeite mee hebben. Ouderen die worstelen met thema’s als het verliezen van de regie, eenzaamheid en ziekte. Sommige ouderen bevinden zich aan de rand van een gemeente, anderen zijn vitaal en zetten zich actief in in de kerk. De groep ouderen in de kerk is divers en groeit. Hoe ga je als gemeente goed om met deze groep? Waar liggen kansen en wat is er nodig?

Als je er voor iedereen in de gemeente wil zijn, mag je de steeds groter wordende groep ouderen in de gemeente niet vergeten. Wij zien dat er in kerken nog maar weinig beleid is gericht op ouderen. Terwijl het langer zelfstandig wonen vraagt om specifieke vormen van diaconale en pastorale zorg. Het beleid kan er ook op gericht zijn om de vitale ouderen die in een nieuwe levensfase terechtkomen als ze met pensioen gaan te ondersteunen en te stimuleren om nieuwe wegen te vinden om van betekenis te zijn. Daarbij volgen de veranderingen in kerk en samenleving zich in rap tempo op. Sommige ouderen hebben dan ook behoefte aan pastorale begeleiding om met deze veranderingen om te gaan.

Hetty Pullen gaat een verkenning uitvoeren onder kerken naar het thema ouderen in de kerk. Leeft dit thema, en op welke manier? De bedoeling daarvan is om samen met Diaconaal Steunpunt en NGK Toerusting materialen te ontwikkelen die kerken ondersteunen.
Wil je hierover meedenken? Neem gerust contact op met Hetty.

Hetty Pullen
Neem contact op