Op onderzoek

Hypes, fake news, vooronderstellingen… er wordt nogal wat geroepen dat ongefundeerd is. Als Praktijkcentrum willen wij niet zomaar wat roepen of meegaan in de waan van de dag maar van betekenis zijn voor kerk en samenleving door advies dat gefundeerd is op onze ruime ervaring en op onderzoek.
Praktijkcentrum is verbonden aan de opleiding Theologie van hogeschool Viaa en aan de Theologische Universiteit in Kampen. Vragen uit de praktijk brengen wij in het onderwijs in en onze adviezen en visie zijn gebaseerd op gedegen onderzoek. Dat vinden wij belangrijk.

Op dit moment zijn er vier onderzoekslijnen waar de opleidingen zich op richten: Hoopvol begeleiden gaat over de vraag hoe je een mens richting kunt geven in zijn zoektocht naar zingeving en hoop. In Ruimte voor het heilige vragen de onderzoekers zich af hoe je iets van God zichtbaar en tastbaar kunt maken in rituelen, symbolen en liturgie. Heil en hoop in context houdt zich bezig met de relatie tussen God, kerk en wereld. En de onderzoekslijn Hoopvolle verhalen gaat over het overdragen van geloof zodat mensen geĂŻnspireerd worden.

Annemiek de Jonge is als onderzoeker en docent verbonden aan de Viaa. Zij doet promotieonderzoek naar missionaire praktijken. Hayo Wijma werkt op de Theologische Universiteit Kampen als onderzoeker en docent. In zijn promotieonderzoek houdt hij zich bezig met leidinggeven in een veranderde context.
Zowel Annemiek als Hayo begeleiden studenten in hun onderzoeken. De vragen uit de praktijk van kerk en samenleving zijn voor hen een inspiratiebron voor hun onderwijs en onderzoekslijnen. Tegelijk zorgen zij ervoor dat de kennis die wordt opgedaan in onderzoek terecht komt bij de medewerkers en klanten van Praktijkcentrum.

Wil je onderzoek aanvragen of studenten inzetten op stage- of onderzoeksplekken? Of wil je meer weten over het onderzoekswerk van Praktijkcentrum, de Viaa en Theologische Universiteit Kampen? Neem dan gerust contact op met Hayo of Annemiek.

Annemiek de Jonge
Neem contact op
Hayo Wijma
Neem contact op