Onderbuikgevoelens en anekdotes

Met hoe veel mensen zijn we eigenlijk in de kerk? Hoe veel jongeren hebben we? Wordt er vaak gedoopt of meer begraven? Waarom groeien we? Of waarom niet? Wat vinden onze leden van de muziek die we zingen in de kerk? Hoe denken we als gemeente over homoseksualiteit? Of kinderen aan het avondmaal? Dat zijn allemaal vragen waar je als gemeente tegenaan kan lopen.

Soms hebben mensen de neiging om hun meningen te baseren op anekdotes, onderbuikgevoelens en wat ze horen in de wandelgangen. Bij Praktijkcentrum proberen we met onderzoek uit te vinden of deze gevoelens ook kloppen.

Zo bleek bijvoorbeeld vorig jaar dat een meerderheid van de GKv-kerken niet negatief staat tegenover vrouwen in het ambt. Ook hebben we ontdekt dat kerkelijke krimp niet alleen komt door doopleden die in een recordtempo weglopen; er zijn meer belijdend leden die vertrekken, maar een groot deel van de huidige kerkelijke krimp in de GKv is ook te wijten aan een teruglopend geboortecijfer. Andersom ontdekken we ook zaken waar we ons misschien als kerk meer zorgen over moeten maken dan we nu doen. Zo is bijvoorbeeld twee derde van de huidige GKv-predikanten boven de vijftig. Zij gaan dus naar verwachting binnen de komende vijftien tot twintig jaar met emeritaat, maar het beroepingswerk zit momenteel zo op slot dat dit gat niet op tijd aangevuld kan worden.

Merijn Wijma houdt zich, samen met de andere onderzoekers, bezig met het analyseren van huidige ontwikkelingen. Zo wil zij kerken een basis geven waarop ze hun beleid kunnen vormen, plannen kunnen maken, of kunnen kijken wat er nou gebeurt bij hen in de gemeente.

Voor plaatselijke kerken heeft Merijn Zin in de toekomst? ontwikkeld. Dit is een onderzoek waarin de ledentalontwikkeling van een plaatselijke gemeente wordt geanalyseerd en waarbij vooruit wordt gekeken naar de toekomst: hoe veel leden zijn er over twintig jaar? En wat betekent dat voor een kerk?

Wil je weten wat er in jullie gemeente wordt gedacht over vrouwen in het ambt? Wat de jongeren vinden van de eredienst? Of mensen zich betrokken voelen? Of wil je het onderzoek Zin in de toekomst? laten uitvoeren? Neem dan contact op met de co├Ârdinator onderzoek Hayo Wijma.

Hayo Wijma
Neem contact op