Missionaire kerkvernieuwing

Rond de eeuwwisseling is de aandacht voor missionaire presentie sterk gegroeid. De focus lag daarbij op kerkplanting en gemeentestichtingsprojecten.

Wij spreken liever van missionaire kerkvernieuwing. Want niet iedere gemeente heeft de context en middelen voor kerkplanting. Maar dat wil niet zeggen dat niet elke gemeente geroepen is tot missionaire presentie. Daarom richten we ons liever op missionaire kerkvernieuwing dan missionaire projecten.

Onderzoekers van het Praktijkcentrum hebben in opdracht van Deputaten ASMP deze visie verder uitgewerkt in de ‘Kleine Gereformeerde Missionaire Ecclesiologie‘.

Ook hebben onderzoekers van het Praktijkcentrum een literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van gereformeerde identiteit in zeven decennia. Het resultaat hiervan is opgeschreven in het rapport ‘Chocoladereep of -hagelslag’.

Naast deze onderzoeken is er ook een gespreksleidraad geschreven voor missionaire kerkvernieuwing. Ook is hiervan een ingekorte versie beschikbaar. Deze leidraad is bedoeld voor gemeenten of classes die zich bezinnen op missionaire presentie in hun omgeving. Op basis van onderzoek hebben we enkele mogelijkheden op een rijtje gezet.

Ook heeft het Praktijkcentrum een spel ontwikkeld, ook wel een ‘simulatiegame’ genoemd, dat een proces van missionaire kerkvernieuwing simuleert. Het spel is voor gemeenten die nadenken over missionaire presentie en helpt hen om spanningspunten te herkennen en hier beter mee om te gaan in het echte proces.

Tot slot hebben wij 7 lessen opgesteld voor leiders van gemeenten die willen groeien in missionaire uitstraling.

Heeft u vragen over het materiaal of wilt u meer informatie over missionaire kerkvernieuwing? Neem dan contact met ons op!