Liturgie

In een druk leven met veel prikkels komen gelovigen samen in de kerk en zoeken in de kerkdienst naar vreugde, bezinning en rust. Tegelijk ondergaat die kerkdienst een soort identiteitscrisis. Waar vroeger de liturgie in de kerk eenduidig en volgens een vast stramien verliep is dat nu wel anders.

Wanneer een kerk het vaste stramien van vroeger loslaat komen vragen boven als: Wat is dan wel bepalend voor de keuzes die we maken? Hoe neem je de gemeente mee in het verhaal van de kerkdienst? Wat is vieren eigenlijk? Hoe vol kun je een dienst stoppen? Wat nemen we mee uit de traditie van eeuwen? Welke muziekinstrumenten dragen bij aan de opbouw van de gemeente?
Een grote uitdaging daarbij is de diversiteit in de gemeente. Als het gaat om de kerkdienst geldt: Zoveel mensen, zoveel smaken. Hoe kun je al die verschillende mensen recht doen en tegelijk niet verzanden in een liturgisch allegaartje waar geen lijn in te ontdekken valt? Wat zegt de Bijbel ons hierover?

Hans Schaeffer geeft colleges over liturgie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij ziet liturgie als het hart van gemeente-zijn en wil kerken graag adviseren en inspireren met zijn lezingen of begeleiding.
Jannet de Jong en Ingrid Plantinga adviseren kerken in het omgaan met (liturgische) diversiteit. Zij hebben Vieren met vreugde ontwikkeld, een gemeenteproject waarmee kerken zich hierop kunnen bezinnen. Dit project is te vinden op onze website www.lerenindekerk.nl.

Wil je je bezinnen op liturgie, advies of begeleiding vragen? Neem dan gerust contact op met Hans, Ingrid of Jannet.

Jannet de Jong
Neem contact op
Ingrid Plantinga
Neem contact op
Hans Schaeffer
Neem contact op