Leiding geven

Leiding geven… Dat op een goede manier doen, is zo makkelijk nog niet. Leiders zijn onmisbaar in een kerk. Het Praktijkcentrum is er om allerlei mensen die leiding geven in de gemeente te ondersteunen. Dat doen we met trainingen, begeleiding en advies. Denk aan de volgende groepen leiders:

Ambtsdragers

Het Praktijkcentrum rust graag ambtsdragers toe in hun werk. We bieden de cursussen hieronder aan, maar we kunnen ook een programma op maat maken dat past bij jouw wensen. Neem voor meer informatie contact op met Jannet of Anko.

Voorzitters

Waar voorheen de predikant de praeses van de kerkenraad was, is dat in veel gemeenten inmiddels een daartoe begaafd gemeentelid, al dan niet in zijn of haar taak als bestuursoudste. We willen ingaan op vragen en trends binnen kerken en kerkelijk beleid, en bieden kerkenraadsvoorzitters gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling. Hierin werken we samen met Kerkenraden Steunpunt (NGK).

Eigenaarschap

Voor veel kerkenraden is het belangrijk dat gemeenteleden participeren in een bezinning op gemeente-zijn. Daarbij wordt de verwachting gewekt dat de stem van gemeenteleden gehoord wordt en terug te vinden is in de vormgeving van het beleid op samen gemeente-zijn. Deze participatie kun je ‘gedeeld eigenaarschap’ noemen. Er komt best wat bij kijken om constructief leiding te geven aan deze processen in de gemeente. Het vraagt om een bezinning op de rol van ambtsdrager en gemeentelid. Ook zijn er werkvormen nodig om in de lokale praktijk hiermee effectief aan de slag te kunnen.
Vanuit het Praktijkcentrum willen we deze bezinning voeden met studiemateriaal en concrete vormen om hiermee aan de slag te kunnen. We ontwikkelen samen met voorgangers themamateriaal. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bekijk hier een filmpje over eigenaarschap van Ds. Huibert Prins:

Visitatoren

In samenwerking met twee classes en Steunpunt Kerkenwerk ontwikkelt het Praktijkcentrum een toerustings- en uitwisselingsprogramma voor visitatoren binnen de classes van de GKv. Dit programma wordt uitgewerkt en zal worden aangeboden. Te zijner tijd zullen de data en locaties worden gecommuniceerd. Geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jannet de Jong.
Wil je meer materiaal of informatie over kerkvisitatie? Bezoek dan deze pagina:

Jannet de Jong
Neem contact op
Anko Oussoren
Neem contact op