Krimpende kerken

Krimpende kerken zijn geen nieuwe werkelijkheid. De kerk krimpt al jaren en die krimp neemt toe. In lokale gemeenten is krimp vaak een langdurig proces. De gevolgen zijn soms pas op termijn echt voelbaar. Het is een uitdaging om hier goed mee om te gaan. Hoe gaan we met minder mensen samen kerk-zijn? Wat betekent krimp voor vorm en inhoud? Hoe gaan we om met afnemende financiële middelen? Welke mogelijkheden zien we om kerk te zijn én blijven in ons dorp of onze stad? Hoe zoeken we samenwerking met andere kerken? Kunnen we in deeltijd beroepen?

Krimp kan je als gemeente voor nieuwe en heel uiteenlopende vragen stellen. Het Praktijkcentrum begeleidt en adviseert kleiner wordende gemeenten bij alle vragen die daarin meekomen. Behoren een eigen predikant of een eigen gebouw nog wel tot onze mogelijkheden? En… moeten we misschien al nadenken over onze toekomst? Welke belangen spelen in ons besluit hierover?

Begeleiding van krimpende gemeenten kan een impasse mogelijk voorkomen en ruimte scheppen om in een snel veranderende kerkelijke werkelijkheid nieuwe vormen van gemeente-zijn te realiseren. Benieuwd wat wij voor u en uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jannet.

Onderzoekers van het Praktijkcentrum hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar krimp in de kerk. Op basis hiervan is er het product Zin in de toekomst ontwikkeld, dat je inzicht geeft in de ontwikkeling van jouw gemeente qua ledental en een prognose van deze ontwikkeling voor de toekomst. Ook is er in 2019 een trendanalyse geschreven over krimpende kerken.

Jannet de Jong
Neem contact op