Kerk in de wijk

Wat ziet de wereld eigenlijk van de kerk? Voegt de kerk wel iets toe? Steeds vaker komt de relevantie van de kerk ter sprake. De kerk moet niet alleen relevant zijn voor de gelovigen zelf, maar ook voor de directe leefomgeving.

Soms raken we zo verwikkeld in allerlei onderwerpen binnen de kerk dat we bijna zouden vergeten dat we als kerk onderdeel uitmaken van een groter plan, namelijk dat God bezig is om Zijn schepping te redden en te herstellen. Binnen en buiten de kerk reikt Hij uit naar mensen om burgers te worden van Zijn koninkrijk. Voor de kerk betekent dit dat naast het goed hebben met elkaar als gelovigen, zij ook bewust als licht in deze wereld aanwezig wil zijn. Hoe daar invulling aan gegeven wordt verschilt per gemeente en soms blijft het bij zoeken naar een goede invulling. Hoe kun je als kerk je licht laten schijnen in de wereld?

Wij signaleren dat het bewustzijn bij kerken rondom missionaire en diaconale presentie in de directe omgeving nog wel wat stimulans kan gebruiken. Via verschillende workshops en adviestrajecten dragen wij hier dan ook graag aan bij. Concreet kan dit bijvoorbeeld leiden tot een gemeente-brede bezinning over wat missionair-zijn eigenlijk inhoudt of tot de adoptie van een welzijnsproject in de wijk.

Wil je uitgenodigd of uitgedaagd worden om met dit onderwerp aan de slag te gaan in de gemeente? Neem dan contact met ons op.

Anko Oussoren
Neem contact op