Jongeren, geloof en missie

Hoopvol jeugdwerk is meer dan alleen activiteiten voor de jeugd organiseren in de kerk. Het betekent ook dat kinderen en jongeren van jongs af aan betrokken worden bij de missie van de kerk. Dat begint al in het kinderwerk. Kleine kinderen kunnen bijdrage aan deze missie als ze aan elkaar vertellen waarom ze geloven of iets knutselen voor mensen uit de buurt. En jongeren voelen haarfijn aan op welke manier ze Gods missie kunnen vormgeven.

Jongeren vinden vaak openheid naar anderen en naar de cultuur waarin we leven, belangrijk. Zij zien graag een gemeenschap waarin ruimte is voor de dialoog. Iedereen moet welkom zijn en de kerkelijke gemeenschap zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving in de lokale context. Geloof is voor jongeren niet iets abstracts waarin alles is vastgelegd. Ze willen ontdekken wie ze zijn, waar ze bij willen horen, waar hun hart ligt en hoe ze dit het beste kunnen vormgeven in het dagelijks leven. Gezamenlijke missionaire en diaconale activiteiten (zowel dichtbij als ver weg) dragen daaraan nadrukkelijk bij.

Jongeren en diaconaat

Jongeren verwachten van de kerk dat ze doet wat ze zegt. Ze willen een kerk die inspireert en laat zien waar ze voor staat. Een kerk waar geloven gaat om het verbinden van hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we diaconaat handen en voeten moeten geven in het jeugdwerk. Dat vraagt om intensievere samenwerking tussen diakenen en jeugdleiders. De diaken heeft een functie als initiator, toeruster en coördinator van de diaconale activiteiten en de jeugdleider is degene die de aansluiting heeft met jongeren. Samen kun je het diaconaat meer onderdeel laten worden van het jeugdwerk. Samen met een aantal andere organisaties hebben we een brochure geschreven over jongeren en diaconaat.

Strooizout

Veel christenen vinden het vaak lastig om anderen te vertellen over hun relatie met God. Ook voor jongeren in de kerk is dit vaak lastig, terwijl zij vaak vrienden of vriendinnen hebben die niet naar de kerk gaan. Wat zeg je tegen hen, als ze naar je geloof vragen? Hoe kun je er zelf over beginnen? Het is belangrijk om samen met jongeren in de kerk hierover na te denken en dit te bespreken. Strooizout kan hierbij helpen. Dit is een cursus die geschreven is om tijdens catechisatie en verenigingsavonden met jonge mensen te praten over onze missionaire opdracht.

LEF Learning Community

De LEF Learning Community is een leertraject van twee jeugdwerkseizoenen waarin we samen met jou en andere jeugdwerkteams onderweg gaan. In 4 trainingsweekenden ontdek je hoe je kunt bouwen aan jeugdwerk dat verandering brengt. Thema’s die centraal staan zijn discipelschap, leiderschap, missie en beweging. Anko Oussoren is als adviseur en coach betrokken bij de Learning Community. Voor meer informatie, klik hier.

Anko Oussoren
Neem contact op