Jong geleerd?

Wat leren jongeren nu nog in de kerk? Ze willen het toch vooral gezellig hebben? Kennisoverdracht zit er niet meer in. Veel kerken laten de traditionele vorm van catechese los. Maar het voelt niet helemaal oké. Want hoe leren we hen dan geloven?

Je kunt je afvragen waar het idee vandaan komt dat we juist tieners willen leren geloven. Waarom focussen we ons in de geloofsoverdracht op die levensfase? Is de leeftijdsgroep daaronder niet geschikter om kennis op te doen? Zouden we niet meer moeten investeren in geloofsopvoeding?
Een andere vraag is of je geloven kunt leren in een bepaalde levensfase. Was je vroeger na je belijdenis uitgeleerd? Is het nodig om voor je achttiende alles te leren wat je voor leven als gelovige nodig hebt?
En wat willen we eigenlijk leren? Bestaat geloofsleren uit kennis en begrip of gaat het ook om vaardigheden en ervaringen? Houden we voldoende rekening met de diverse geloofstalen van al die verschillende mensen in de kerk?

Ingrid Plantinga ontwikkelt een nieuwe visie op geloofsleren als een levenslang en dynamisch proces en ze geeft hier toerusting over in kerken. Ze schrijft materialen voor geloofsleren voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Deze materialen zijn te vinden op onze website www.lerenindekerk.nl.
Praktijkcentrum heeft ook een programma over Jong geleerd? speciaal gericht op jeugdwerkers en voorgangers. Een inspirerend en interactief dagdeel om je samen met kerken in de regio te bezinnen op het thema.

Wil je nadenken over de plek van geloofsleren in de gemeente, je laten inspireren door onze visie of kennismaken met de materialen van Lerenindekerk? Of wil je Jong geleerd? organiseren in jouw regio? Neem dan contact op met Ingrid en of Anko.

Anko Oussoren
Neem contact op
Ingrid Plantinga
Neem contact op