Geloofsverlating

Veel gelovigen maken het mee: iemand in je omgeving breekt met het geloof. Dat kan pijn doen en vragen oproepen. Wat betekent het als iemand stopt met geloven? Hoe zit het dan met Gods uitverkiezing? Het kan lastig zijn om hierop te reageren. Hoe ga je ermee om als je kind, vriend of gemeentelid het geloof achter zich laat?

Geloofsverlating is niet hetzelfde als kerkverlating. Bij kerkverlating gaat het om het verlaten van de verbinding met de gemeente waar je lid van bent. Het blijkt vaak ingewikkeld om het gesprek aan te gaan over de vraag of God eigenlijk wel bestaat. Het zijn inhoudelijk lastige vragen en zo’n gesprek kan pijn en emoties oproepen.

Hetty Pullen wil het gesprek in de gemeente hierover stimuleren en faciliteren. Daarvoor heeft zij samen met Jan Kuiper praktijkmateriaal ontwikkeld voor verschillende groepen in de gemeente, want binnen elke groep, leeftijdscategorie en functie komt geloofsverlating voor. Als ouder(s) heb je andere vragen dan jongeren. Als ambtsdrager is de verbinding tussen Bijbelse lijnen en pastoraal bezig zijn belangrijk. Per doelgroep kan gebruik gemaakt worden van verschillende materialen.

Wil je nadenken over dit thema als gemeente, kerkenraad of ambtsdrager? Neem dan contact op Hetty Pullen of Jan Kuiper. Nodig hen uit als spreker of vraag om meer informatie.

Praktijkmateriaal om te downloaden

Wil je zelf in je gemeente aan de slag met het thema geloofsverlating? Bekijk dan eens het materiaal hieronder dat wij hiervoor beschikbaar hebben.

Meewerken aan ons onderzoek naar geloofsverlating? Graag!

Jan Kuiper
Neem contact op
Hetty Pullen
Neem contact op