Kerken zoeken naar middelen om pastoraat aan jongeren vorm te geven. Een goede mogelijkheid is het opzetten en inzetten van een buddysysteem. Er zijn verschillende vormen te bedenken en beschikbaar, maar welke past het beste bij je gemeente? En welke bouwstenen heb je daarvoor nodig in je gemeente? Past een dergelijk systeem in je gemeente en bij het beleid van jeugdwerk en catechese?

Deze vragen komen aan bod tijdens een thema-avond over een buddysysteem in je kerk. Het Praktijkcentrum wil bijdragen aan het verlangen om jongeren bij Christus te brengen. In een zgn. buddyrelatie kun je met jongeren in gesprek gaan over hun zoektocht naar geloof, naar een relatie met Jezus. Vaak zijn het jeugdleiders, catecheten of mentoren die jongeren ontmoeten en een relatie van contact en vertrouwen kunnen opbouwen. Maar als buddy ben je vooral bereid om je leven te delen met jongeren en in het leven van jongeren een aanwezige plek in te nemen. Een buddy is meer een maatje en metgezel van een jongere, en in dat metgezel-zijn is hij/zij meer een geloofsvoorbeeld.

Buddy’s zijn beschikbaar, en kwetsbaar en bewogen. Alle drie kenmerken zijn nodig. Deze stelling is een verwijzing naar de profilering van de buddy. Nadenken over een dergelijk profiel is belangrijk om de buddy te beschrijven en dit ’middel’ van jongerenpastoraat goed in te zetten in de kerk.

Inhoud thema-avond:

  • Informatie en verkenning van jongerenpastoraat en het buddysysteem
  • Verkennen van vormen van buddysystemen
  • Werken aan bouwstenen van de lokale gemeente

Na de thema-avond kan de adviseur verder begeleiding geven bij de invoering van een buddysysteem in je gemeente.

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)