Het zijn weer de weken voor Pasen. In veel kerken betekent dit dat er avondmaal gevierd wordt. Misschien in het gewone ritme. Misschien wel extra: op Goede Vrijdag of Paasmorgen. Dit artikel gaat verder niet uitgebreid in op de vraag wat het meest natuurlijke moment voor het avondmaal is, maar gaat even in op wat […]