Als de doop vrijheid belooft, hoe zit het dan met de wet en met de manier waarop het christelijk leven vorm krijgt. Dat is een samenvatting van een vraag via de mail naar aanleiding van mijn vorige artikeltje. En de vraagstellers maakten ook duidelijk dat ze een tegenstelling proefden tussen de boodschap van Pasen, en […]