Er zit iets paradoxaals in de inzet voor een veilige kerk.Voorwaarde voor het werken aan een veilige kerk is de erkenning dat het daarnet als in andere samenlevingsverbanden behoorlijk onveilig kan zijn. Dat zou voor kerken met een gereformeerde belijdenis vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet, gezien de enorme drempel die bijvoorbeeld een […]