Wat motiveert jou als catecheet? Heb je als catecheet de opdracht om het christelijke geloof over te dragen? Wil je als catecheet dat Jezus gaat leven in het dagelijkse leven van jongeren? Deze vragen waren onderdeel van mijn onderzoek, waarin ik te weten wilde komen hoe catecheten tegen hun pedagogische opdracht aankijken. Dat bleek soms […]