Steeds duiken ze weer op, de verhalen over seksueel misbruik van kinderen. De kranten informeerden ons over wereldwijd misbruik in de Rooms Katholieke Kerk, maar onlangs ook weer in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Eerder schreef ik al eens over dit lastige onderwerp.1 Nu opnieuw, en wel om twee redenen. De eerste raakt met name de […]