Liefde. Daarbij denk je misschien vooral aan een hoog ideaal. Maar liefde is meer: het is de weg die we in ons dagelijks leven gaan – of proberen te gaan. Aan het slot van een gedeelte over de kerk noemt Paulus de liefde een weg ‘die nog veel verder voert’ (1 Korintiërs 12:31). In de […]