“Jouw kerk voert het in (de vrouw in het ambt), maar jij bent in je geweten bezwaard, wat doe je dan? Of: Jouw kerk voert het niet in en jij bent, al jaren, daarover in je geweten bezwaard. Stap je er dan uit? En in zijn algemeenheid: Hoe erg moet je gewetensbezwaard zijn om iets te […]