Voor veel kinderen is de crèche de plek waar ze voor het eerst kennismaken met de kerk. Welke indruk van de kerk krijgen de kinderen dan? Het is belangrijk dat de crèche een veilige plek is. Dan krijgen ze een goed gevoel bij de kerkelijke gemeenschap. Maar krijgen ze ook verteld waarom we samenkomen? Enthousiast […]