Tien jaar lang hebben we als gezin bij de zee gewoond en daarbij viel op dat eb en vloed geen eenduidige begrippen zijn. Eb wel: het water trekt zich terug en dat kun je zien vanaf de vloedlijn tot aan de rand van het water. Maar bij vloed zit het anders: terwijl bij de vloedlijn […]