Het valt nogal tegen met de duurzaamheid van de kerk. Niet bouwkundig: de middeleeuwse kerken staan er nog steeds. Maar in de nieuwe betekenis die het woord duurzaamheid sinds 1989 heeft. Toen gaf de commissie onder leiding van mevrouw Gro Harlem Brundlandt aan dat duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is ‘die moet leiden tot een situatie […]