Missionair gemeentezijn leidt niet zelden tot moeilijke ethische dilemma’s. Mensen zijn tegenwoordig immers mondig en willen hun eigen morele keuzes maken, niet gehinderd door een Bijbelse ethiek. Hoe moet de kerk deze mondige schapen weiden?

Het Praktijkcentrum organiseert 3 oktober 2015 in samenwerking met Theologische Universiteit Kampen en de Evangelische Theologische faculteit Leuven een studiedag over het onlangs verschenen boek ‘Zorgen voor een eigenwijze kudde‘ van Patrick Nullens. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze dag.

Aanvang: 10.00 uur (inloop en ontvangst vanaf 9.30 uur)
Locatie: VEZ en de Gift City, beide Rieteweg 12, 8041 AK  Zwolle
Afsluiting: omstreeks 16.00 uur met hapje en drankje

Programma
Het programma voor deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Patrick Nullens zal als hoofdinleider het thema verhelderen. Hij laat zien welke keuzen hij heeft gemaakt in de wijze van behandeling van  de thematiek, biedt een nadere verkenning van het huidige postmoderne levensgevoel en de consequenties ervan voor de (missionaire) gemeente en laat iets zien van de nieuwe vraagstukken die zich voordoen.
  • Hans Schaeffer zal als praktisch theoloog een reactie geven op het boek en wat Patrick Nullens in zijn inleiding naar voren brengt. Toespitsing ligt hierbij op de actuele vraagstukken in een missionaire gemeenschap.
  • René Swieringa, deel uitmakend van het leidersteam van de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ), heeft met Patrick Nullens nauw samengewerkt in de voorgeschiedenis van Zorgen voor een eigenwijze kudde. VEZ is een missionaire gemeenschap waar de nieuwe vraagstukken volop naar voren komen en vragen om gezonde beleidsuitgangspunten. Hoe is dit proces verlopen en welke leerpunten kunnen zij andere gemeenten aanreiken?
  • Jos Douma zal aansluiten bij het aspect van spiritualiteit zoals dat in het boek in beeld komt. Zijn pleidooi krijgt als titel mee: ‘Zoeken naar de wijze Herder. Een contemplatieve ethiek voor een pastorale kerk’.
  • Ook zijn er interactieve rondes met ‘het publiek’.