Startpunt

Samen in gesprek over onze gemeente, maar waar beginnen we? Bij Startpunt natuurlijk! Startpunt geeft je een overzichtelijk beeld van hoe de gemeente zichzelf ziet. Hoe kijken gemeenteleden naar hun eigen plaats en naar de keuzes van de gemeente als het gaat om de bouwstenen van gemeentezijn? Startpunt geeft richting aan het gesprek!

Wat is Startpunt?

Startpunt is een eenvoudig inzetbaar instrument voor kerken die graag willen weten waar ze staan. Startpunt bestaat uit een online vragenlijst voor alle gemeenteleden boven de 16 jaar en bijbehorende begeleiding door een adviseur van het Praktijkcentrum. De vragenlijst is ingedeeld in vier gemeentethema’s: vieren, leren, zorgen en bouwen. Aan de hand van zestien vragen schetsen gemeenteleden een beeld van het functioneren van hun gemeente hier en nu.

Waarom Startpunt?

Startpunt geeft een kerkenraad en gemeente inzicht in het eigen functioneren. Dit inzicht is een aanknopingspunt voor verdere groei. Het kan bijvoorbeeld de start zijn van een ontwikkelingsproces of een aanleiding om aan een onderdeel van het gemeentezijn meer aandacht te besteden. Ook wordt Startpunt gebruikt bij een samengaan van twee gemeenten, of aan de start van het beroepingswerk.

Soms kan er op een bepaald onderdeel meer inzicht nodig zijn of wil de kerkenraad meer onderwerpen voorleggen aan de gemeente. Dan is het mogelijk om een specifieke vragenlijst te laten invullen over dit thema. De adviseur kan hierin helpen.
Startpunt kan ook aanleiding zijn om een begeleidingstraject in te gaan waarin het Praktijkcentrum ondersteuning biedt in de uitdagingen waar de gemeente voor staat.
Startpunt vraagt om inzet van zowel de adviseur van het Praktijkcentrum, als de gemeente en van een (te vormen) werkgroep.
De prijs van Startpunt, inclusief toegang tot de online vragenlijst, startgesprek, rapport, eindgesprek en slotpresentatie aan de gemeente is vanaf €1325,-.

Voor meer informatie: lees de brochure of neem contact op met Anko Oussoren of Jannet de Jong