Mensen komen vaak tot ­geloof door persoonlijke langdurige contacten. Die persoonlijke contacten, samen met de verschillende contactmomenten die een zoeker heeft met de kerk, kun je achter ­elkaar ­zetten in een traject: een ­missionair traject. Dit zijn op elkaar aansluitende ­activiteiten om belangstellenden te bereiken en stap voor stap te begeleiden.

Het traject van toetreding van een zoeker tot de gemeente verloopt van eerste contacten, via nadere en bredere contacten en integratie in de gemeente tot het ‘discipel van Jezus Christus’ zijn.

Hieronder een uitleg per fase van het traject, met daarbij voor iedere fase suggesties wat jij kunt doen en wat je als kerk zou kunnen doen. Het is belangrijk om tijdens al deze fases te bidden voor de zoeker, het contact met hem of haar en de te organiseren activiteiten.

Kerken hebben vaak weinig activiteiten die erop gericht zijn om gelovigen te helpen discipel van Jezus Christus te worden. En het ontbreekt zeker aan activiteiten die mensen stimuleren om ingeschakeld te worden bij het begeleiden van het geloofsproces van anderen.

In gesprek

Ga eens met elkaar in gesprek over:

  • Gods liefde voor mensen om je heen. Besef je die voldoende?
  • Jouw liefde voor mensen om je heen. Heb je die voldoende?
  • De opdracht van Jezus om ‘er op uit te gaan en je in te zetten voor de komst van zijn rijk.’ Ken je die voldoende?
  • Je vertrouwen op God die jouw angst en weerstand vermindert. Vertrouw je hem voldoende?
  • Jezus die je oproept hem te volgen. Wat houdt dat in voor jou? Wat kun jij doen?

Opdracht

  1. Bespreek bovenstaande vragen. Wat is jouw verlangen? Wat vind je lastig? Bid voor deze dingen.
  2. Inventariseer welke activiteiten jouw gemeente per fase heeft.
  3. Zijn er fases waarin jouw kerk geen activiteiten aanbiedt? Denk eens na over welke mogelijkheden hier liggen. Wat zouden jullie kunnen doen?
  4. Hoe is de begeleiding van mensen van de ene fase naar de volgende in jouw gemeente georganiseerd? Let op: Is dit in jouw gemeente niet goed geregeld, lees dan het artikel ‘Gezocht: REISGENOOT (m/v)’ en download de praktische handleiding.
  5. Infase 5 ‘discipelschap’ leren mensen te leven vanuit hun geloof en het handen en voeten te geven. Wat zij zelf geleerd hebben, kunnen ze weer doorgeven aan anderen. Hoe zou dat in jouw gemeente vorm kunnen krijgen?

Meer over dit onderwerp?

 

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)