Steeds vaker zijn jongeren betrokken bij sexting – het delen van seksueel getinte berichtjes en foto’s via sociale media. Het verspreiden van de berichtjes gaat snel en is voor veel jongeren niet te overzien.

Sexting is het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte beelden of berichten via Snapchat, WhatsApp of Instagram. De gevolgen van sexting kunnen groot zijn. Smartphones maken het makkelijk om beelden te verzenden en ontvangen. Maar ook computers en laptops worden vaak gebruikt, om deze beelden te maken en te versturen.
Jongeren, vaak actief binnen verschillende sociale media, hebben geen controle meer over de beelden wanneer deze zijn verzonden. Ze worden dan makkelijk gedeeld. De gevolgen zien we volop in de media. Als ‘geportretteerde’ verkeer je in een chantabele positie wat je nog kwetsbaarder maakt. Denk maar aan (cyber)pesten, schooluitval, schaamte, problemen bij het vinden van een baan, angst, onzekerheid en in sommige gevallen leidt het tot zelfdoding. Kort geleden pleegde de 14-jarige Onur zelfmoord nadat hij een naaktfoto van zichzelf zag op Instagram.

In 2013 kwam sexting voor het eerst groot in het nieuws toen de Canadese tiener Amanda Todd, zo in het nauw gedreven door haar cyberstalker, zelfmoord pleegde. De Nederlander Aydin C. staat hiervoor nu terecht omdat hij ervan wordt verdacht haar en tientallen andere minderjarige meisjes in meerdere landen gedwongen te hebben om seksuele handelingen voor de webcam te verrichten.
Justine Pardoen waarschuwt op 6 februari 2017 in de Volkskrant voor sexting: “Als iemand de foto deelt in een WhatsApp groep, stijgt het aantal ontvangers razendsnel”, zegt Pardoen. “Ook als het gezicht niet in beeld is, kan dit leiden tot grote schade. Alleen al het gerucht in eigen kring dat het om jou gaat is genoeg reden voor grote schaamte onder jongeren”.
Sexting als vernielende macht is volop aanwezig in het leven van jongeren, thuis en op school. Het gaat niet zozeer om intimiteit, liefde en trouw in een relatie, maar om lichamelijke en emotionele intimiteit beleeft in de intimiteit van het beeldscherm. Het maakt je kwetsbaar!

Open zijn over sexting is niet vanzelfsprekend. In de kerk wordt sexting niet of nauwelijks benoemd, tenminste ik heb het nog niet gehoord. Terwijl het volop aan aanwezig is in het nieuws en in onze samenleving. Kennen ouders, jeugdwerkers en catecheten dit verschijnsel en benoemen ze dit naar de jongeren toe?  Is het iets om krampachtig over te doen of het alleen maar te zien als experimenteergedrag van jongeren? En kunnen jongeren hierover in openheid spreken, aangezien seksueel getinte beelden de spanning illustreren tussen verbeelding en werkelijkheid?  Ga je als catecheet het gesprek aan over sexting als vernielende macht? We weten dat sexting deel is van de werkelijkheid van veel jongeren. Onderzoeken laten verschillende cijfers zien, maar je kunt je afvragen hoe open men over dit gedrag is in een onderzoek. Menige ouder en/of leerkracht zal sexting waarnemen onder jongeren. Wat kunnen jongeren van jou verwachten? Help je ze om in die verwarring hun weg te vinden?

De methode IK wil jou bevat een module ‘Macht’ aan de hand waarvan dit fenomeen met jongeren besproken kan worden. ‘IK wil jou’ maakt jongeren bewust van de macht van seks, laat hen zien wat de invloed van media kan zijn en reikt hen handvatten om goed met hun, door God gegeven lichaam, om te gaan.  

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)