zorgen voor elkaars geloof

Zorgen voor elkaars geloof

Als christenen belijden we ‘de gemeenschap van de heiligen’. Het is uw relatie met Jezus Christus en wat u deelt met anderen. Een gave die tegelijk verantwoordelijk maakt. Wat is mijn verantwoordelijkheid voor mijn zus en broer in de gemeente? Wat mag ik zelf verwachten van de anderen? Kan onderlinge zorg ook een zegen zijn? Wat doen we daar al aan en wat kunnen we bijleren?

Dit soort vragen leven in veel gemeenten. Antwoorden kunnen we gaan zoeken door naar de aangestelde zorgdragers te kijken. Zijn de ouderlingen en diakenen niet allereerst verantwoordelijk voor de zorg in de kerk? Of ligt de allereerste verantwoordelijkheid bij ons christenen zelf? En als dat zo is, wat houdt dat dan in?

De cursus ‘Zorgen voor elkaars geloof’ is ontwikkeld voor onderlinge zorg in de kerk, speciaal in kleinere groepen.

In deze cursus nemen we u mee in theorie en praktijk, in bezinning en bezig zijn. ‘Zorgen voor elkaars geloof’ zal ook een heel concrete ervaring worden! In vier dagdelen leert u zelf geloofszorg ontvangen en geven. De cursus is voor kleine groepen onder leiding van een gespreksleider. Bijvoorbeeld bestaande groepen, zoals kringen, maar voor de gelegenheid kunnen ook nieuwe groepen worden gevormd. Mocht u niet als groep of als gespreksleider kunnen deelnemen, dan is individuele deelname natuurlijk ook mogelijk. Voor de gespreksleiders is een speciale trainersmap ontwikkeld.

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht