geloofsopvoeding

Workshops geloofsopvoeding

Opvoeden: alle ouders doen het. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Tegelijkertijd is het één van de belangrijkste activiteiten voor de maatschappij van de toekomst. Door de opvoeding beïnvloed jij je kind. Je leert je kind om te gaan met wat er in het leven op hem/haar afkomt. Dat maakt opvoeden tot een uitermate belangrijke taak. Juist ook in de kerk. Hoe geven we door wat God van je vraagt? Hoe God wil dat je leeft?

In samenwerking met Jetze Baas biedt het Praktijkcentrum een opvoedcursus aan van zes workshops. Deze workshops hebben als doel om als ouders met elkaar over jezelf en je opvoeding na te denken, en elkaar te helpen. Deze workshops zijn ook los aan te vragen.

De workshops hebben als doel om te ondersteunen. Het is geen cursus, maar een stukje gezamenlijke bewustwording: Wat doe ik en waarom? Waarom voed ik eigenlijk op? Na de serie workshops ben je niet opeens een perfecte ouder geworden. Je bent er wel bewuster mee bezig. Het helpt je meer zicht op je eigen functioneren te krijgen en op je kind.

De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Wie ben ik als opvoeder?
  • Wie is je kind?
  • Relatie tussen opvoeder en kind
  • In gesprek met je kind
  • Seksuele opvoeding
  • Kind en media

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht