onderaf

Van onderaf

Decentralisatie is een woord dat we tegenwoordig veel horen in het nieuws. De overheid wil alles meer beleggen bij de plaatselijke gemeentes en vooral…bij de burger!
Dit zien we ook binnen het kerkverband gebeuren. De synode geeft ruimte aan plaatselijke gemeenten om ten aanzien van specifieke zaken zelf beslissingen te nemen die passen bij de eigen gemeente. Daarvoor worden dan ook heel wat plannen gemaakt en visies opgesteld. Plannen om een meer missionaire gemeente te worden of een beleidsplan diaconaal gemeente zijn. Vaak wordt er door een kleine groep hard gewerkt aan het opstellen van doelen (die ook nog) meetbaar zijn en die de gemeente brengen in de richting van het verlangen.
Ondertussen zit ook die gemeente zelf niet stil. Sterker nog: zijn er groepen die al vooruit lopen op die plannen.
De vraag is dus hoe je als kerkenraad, als beleidsmakers, aan deze transitie geestelijk leiding geeft
Met dit programma willen we nadenken over hoe om te gaan met initiatieven die bij de gemeenteleden zelf vandaan komen en hoe we die wel/niet kunnen en willen integreren in het gemeenteleven.

Doelgroep
Beleidsmakers in de gemeente

Vorm
Cursus van één dagdeel

Doel van het programma
Als beleidsmakers in gesprek gaan over het belang van hoe
om te gaan met initiatieven die van onderaf komen.

Programma op hoofdlijnen
In een intensief maar kort programma starten we met een korte beschrijving van top down en bottom up benaderingen. We kijken naar de voor- en nadelen van beide benaderingen en zoomen hierbij specifiek in op wat er in de plaatselijke kerkgemeente speelt.

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht