SAMEN-GROEIEN

Samen groeien

Haaks op de leegloop van kerken en de toename van individualisering is er juist ook behoefte aan gemeenschap. Een plek waar je mag zijn zoals je bent, waar je gelijkgezinden treft en waar je een thuis kunt ervaren. De kerk kan zo’n plek zijn, sterker nog: is geroepen om zo’n plek te zijn. Echter de diversiteit in gemeenten vergemakkelijkt dit niet direct. Daarom willen we door dit programma met elkaar inzoomen op datgene wat u als gemeente(leden) verbindt om vervolgens samen verder te groeien.

Doelgroep
Gemeentebreed, al leent deze cursus zich ook erg goed om per huisgroep/wijk in te zetten.

Vorm
Cursus van drie avonden (maximaal 25 deelnemers)

Doel van het programma

  • Met het programma willen we de onderlinge verbondenheid
  • versterken door in te zoomen op datgene wat u in de kerk
  • aan elkaar verbindt: God!
  • Van daaruit willen we met elkaar en door elkaar meer over Hem leren
  • en ontdekken hoe we vanuit Hem gemeenschap vorm kunnen geven.

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht