pep

Pepdagen voor kerkenraad

De veranderingen in kerk en samenleving vragen om een (her)bezinning op leidinggeven in de gemeente. Wij krijgen o.a. vragen omgaan met weerstanden, ruimte voor diversiteit, stimuleren van veranderingen, hermeneutiek, gesprekken over man/vrouw en het bepalen van een koers voor de gemeente.

Als Praktijkcentum bieden wij daarom pepdagen aan voor kerkenraden als bezinning aan bijvoorbeeld de start of aan het einde van een nieuw kerkelijk seizoen. Niet alleen willen we je informeren met lezingen en praktijkverhalen, ook zetten we je aan het werk met de vraag – hoe doen wij dat eigenlijk? Ieder jaar organiseren we aan de start van het kerkelijk seizoen twee pepdagen. In 2017 was het thema ‘geloofsverlating’. In het programma hebben we ons met de kerkenraad bezonnen op de situatie van geloofsverlating en hoe dit bespreekbaar te maken met en in de gemeente. Een kwetsbaar thema voor ambtsdragers en gemeente zoals we na deze dag constateren. Ook is het mogelijk dat wij op locatie (het hele jaar door) een pepdag organiseren.

Ook is er dan de mogelijkheid om zelf een onderwerp aan te dragen. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld Geestelijk leiding geven in een veranderende context, geloofsverlating, of de tucht, hoe gaan we daarmee om?

Voor meer informatie, neemt contact met ons op. Stuur een mail naar info@praktijkcentrum.org of vul onderstaand formulier in.

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht