mv

MAN/ VROUW IN DE KERK

Het deputaatschap M/V in de kerk werkt aan de integratie van het bijbels onderwijs, de confessionele normen en de praktijk in de Gereformeerde Kerken met betrekking tot de rollen en functies van vrouwen en mannen in hun onderlinge samenhang. Het deputaatschap trekt land in om gesprek op gang te brengen. Vanaf april bezoekt het deputaatschap m/v in de kerk een vijfentwintigtal gemeenten binnen de GKv, om het gesprek rondom het thema m/v in de kerk op gang te brengen. Met behulp van de uitkomsten van twee onderzoeken (uitgevoerd door het Praktijkcentrum) een brochure en een aansprekend gemeenteavondformat wil het deputaatschap woorden geven aan het thema m/v in de kerk. De onderzoeken en de brochure zijn hieronder te downloaden:

  1. Oriënterend kwalitatief vooronderzoek: MV in de kerk – rapportage kwalitatief vooronderzoek 
  2. Kwantitatief onderzoek: Taakverdeling M/V in de kerk
  3. Brochure Vrouwen in het ambt niet echt een issue, of toch wel